Opinia Komitetu Naukowego

heim andrzej 2018 300W seminarium tradycyjnie, tak jak w poprzednich, udział wzięli, w podobnych proporcjach przedstawiciele ośrodków prowadzących badania podstawowe i utylitarne procesu granulacji oraz przedsiębiorstw wytwórczych stosujących w swoich technologiach aglomerację produktu. Cennym efektem spotkania była wymiana doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów osobistych, które zaowocują, mamy nadzieję, przyszłą współpracą zainteresowanych instytucji.
Komitet Naukowy konferencji wysoko ocenił poziom przedstawionych referatów, podkreślając w większości przypadków ich utylitarny charakter. Stwierdzono zasadność szerszego upublicznienia większości prac poprzez ich publikację w czasopismach o co najmniej krajowym zasięgu. Gotowość na druk wybranych referatów wyraził uczestniczący w zebraniu Komitetu Naukowego redaktor „Przemysłu Chemicznego” dr Andrzej Szyprowski, natomiast członkowie Komitetu Naukowego Seminarium zobowiązali się do uczestnictwa w procesie recenzowania artykułów.
Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie tematyką seminarium oraz wyrażane w dyskusjach i w kuluarach opinie uczestników, Komitet Naukowy wyraził w pełni pozytywną opinię dotyczącą cyklicznego kontynuowania organizacji seminarium przez SITPChem Oddział w Puławach.

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. inż. Andrzej Heim

Kalendarium

Komitet naukowy

  • prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM – Politechnika Łódzka
  • prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ – AGH Kraków
  • prof. dr hab. inż. Wojciech WEINER– UTP Bydgoszcz
  • prof. dr hab. Inż. Roman HEJFT Politechnika Białostocka
  • dr inż. Andrzej BISKUPSKI – Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Janusz Igras - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
  • dr Piotr Rusek – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Sponsorzy

LOGO GRUPA AZOTY Pulawy

logo ins

prozap logo grupa pulawy 100

ARKEMA logo rgb